• Autisme Blog

    Spectrum aan leeftijden..

    Zoals Autisme een spectrum stoornis is en dit voor een ieder weer geheel anders kan zijn, zo lijkt er ook een spectrum van leeftijden te zijn in een kind met autisme. Een verstandelijke leeftijd, een sociaal emotionele leeftijd. ontwikkeling die daar een sprong maakt en daar stil blijft staan. Naarmate kinderen ouder worden lijken hier ook de verschillen in leeftijden groter te worden, en daarmee ontstaan soms wat lastige momenten. Aansluiting vinden met leeftijdsgenoten wordt lastiger, interesses van leeftijdsgenoten matchen steeds minder vaak. Maar ook situaties waarin een kind heel wijs over komt,de theorie volledig snapt, maar in de praktijk het gewoon echt niet toe kan passen omdat hij/zij er…