Wereld autisme dag 2 april,

Wat zou ik graag even simpel uitleggen wat autisme is. Maar wat ik door de jaren heen leerde is dat het allesbehalve simpel is. Als ik het even snel uit zo leggen zou het de lading niet dekken. En daarbij een snelle uitleg over autisme bij mijn oudste kind zou een hele andere uitleg zijn dan autisme bij mijn jongste kind. Autismespectrumstoornis. Een spectrum aan kenmerken, en ook die kenmerken kunnen weer in intensiviteit of sterkte enorm verschillen. Alleen de prikkelverwerking is voor een ieder al een verschil, met als overeenkomstig eigenschap vooral dat de meeste, dus ook weer niet alle mensen met autisme een verstoorde prikkelverwerking kunnen hebben. Want naast de al zo bekende overprikkeling kan er ook sprake zijn van onder prikkeling. En dit kan zelfs zijn dat je het ene moment overprikkeld raakte terwijl je tegelijkertijd prikkels zoek vanwege onder prikkeling. Kunt u het nog volgen?

Autisme is ingewikkeld, ingewikkeld om uit te leggen, ingewikkeld om je staande mee te houden. Maar ter gelijker tijd ook een enorme aanwinst zijn. En ja, dat wordt niet door iedereen zo ervaren, want het kan enorm zwaar zijn, en zelfs die bewoording is nog zacht uitgedrukt, maar hoe zwaar het ook kan zijn, er zijn ook mooie dingen waar te nemen. Want hoe star en vast een persoon/kind met autisme ook kan zijn, van wat ik zie bezitten ze ook enorme veerkracht om keer op keer toch weer die wereld te betreden die voor vele van hen een enorm vraagteken en uitdaging is.  Bedenkt u maar eens, dat u in een land bent waar u de gebruiken niet kent, de taal niet spreekt, het enorm onveilig aanvoelt. Zou u naar dat land op vakantie gaan en nog kunnen ontspannen?  En toch zie ik om mij heen, kinderen en volwassen met autisme dagelijkse die stap toch maken, soms tegen beter weten in, hoe veerkrachtig ben je dan?

Hoe fijn zou het zijn als we gewoon eens aan een ander zouden vragen, wat zou jij willen dat ik over jou weet?  Wat betekend autisme voor jou?  Dat wanneer iemand verteld over autisme dat we dan eens vragen, wat autisme voor die persoon of dat gezin betekend?


Share Button

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.